میزبان مارکت

تـرفندی برای قـفل کردن فولدرها

• با این ترفند می توان یک پوشه (Folder) را قفل کرد تا محتوای آن قابل دسترس نباشد. طبق دستورالعمل زیر :

- ابتدا یک پوشه در درایو  C با نام open ایجاد کرده سپس در RUN دستور CMD را تایپ کرده و اجرا می‌کنیم تا وارد محیط DOS شویم.

- در این جا، در جلو اعلان آمادگی DOS که Command Prompt نامیده می‌شود، دستور \CD را را تایپ کرده و Enter را زده تا اعلان آمادگی DOS به صورت \:C در آید.

- در ادامه با توجه به اینکه فولدری با نام open در درایو C ایجاد کردید، دستورات زیر را در جلو اعلـان آمـادگـی DOS تایـپ کنید.

REN open lock.{2559A1F2-21D7-11D4-BDAF-00C04F60B9F0}

• نـکته : بـه دستور بالا توجه کنید، حتما باید کاراکتر نقطه بین نام دوم و کد قرار گیرد.

- کار قفل کردن پوشه تمام شد. به درایو C رفته، در اینجا مشاهده می‌کنید که آیـکن پوشه به شکل قـفل در آمده و نام lock جـایـگزیـن کلمه‌ی open شده است و با دابل کلیک روی آن، دسـترسی به فـولدر امکان پـذیر نـیست.

• برای اینکه پوشه را از حالت قفل خارج کنیم، از دستور MOVE استفاده می‌کنیم و همان کد قبلی ولی با این تفاوت که محل درج نام اول و نام جدید، فرق می‌کند. برای ایـنکار دستور زیر را در جلو اعلان آمادگی DOS تایپ کنید.

MOVE lock.{2559A1F2-21D7-11D4-BDAF-00C04F60B9F0} new

- با وارد کردن دستور بالا فولدر از حالت قفل خارج می شود و دسترسی به آن امکان پذیر است.
• نـکته: در دستور بالا، به جای MOVE می توان از REN نیز استفاده کرد.
• نـکته: در اینجا نام جدیدی که برای فولدر قرار گرفته new است که حتما باید با یک فاصله (SPACE KEY) از کد نوشته شود.